...
  1. Exness News
  2. Forex News VI
  3. Phiên Mỹ Tạo Sóng Ngày Giao Dịch Cuối Tuần
Forex News VI

Phiên Mỹ Tạo Sóng Ngày Giao Dịch Cuối Tuần

June 01, 2018
BY Emma Richards

Thị trường Forex bước vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần này và những báo cáo kinh tế quan trọng đều nằm tại phiên Mỹ.

Trong phiên Mỹ hôm nay, cả Mỹ và Canada đều công bố các chỉ số kinh tế hàng đầu của họ và đều vào thời điểm 19g30. Đơn Hàng Lâu Bền – Durable Goods Orders – là chỉ số mà Mỹ sẽ công bố vào đầu phiên Mỹ. Hàng lâu bền là các mặt hàng có thời gian sử dụng kéo dài trên 3 năm như xe hơi, máy tính, các thiết bị dụng cụ, đồ gỗ…. Đơn hàng lâu bền phản ánh tổng giá trị đơn hàng cho các mặt hàng lâu bền được đặt cho các nhà sản xuất. Vì hàng lâu bền thường là hàng hóa có giá trị nên nếu lượng đặt hàng gia tăng, đó là dấu hiệu cho thấy tiêu dùng của người dân tăng và tác động tích cực đến nền kinh tế.

Vào đây để xem thêm các thông tin / báo cáo / sự kiện quan trọng cho thị trường Forex

Tuy nhiên, vào thời điểm công bố Đơn Hàng Lâu Bền, một chỉ số kinh tế khác được xuất phát từ chỉ số này cũng được công bố kèm theo, đó là Đơn Hàng Lâu Bền Lõi – Core Durable Goods Orders – và đây là báo cáo được nhà đầu tư forex chú ý nhiều hơn so với báo cáo Đơn Hàng Lâu Bền. Đơn Hàng Lâu Bền Lõi được tính toán bằng cách loại bỏ giá trị đơn đặt hàng từ các mặt hàng vận tải vì các đơn hàng này thì có tính gây nhiễu do giá trị lớn, làm ảnh hưởng đến con số tổng giá trị của Đơn Hàng Lâu Bền thực sự. Vì vậy, thị trường đánh giá Đơn Hàng Lâu Bền Lõi quan trọng hơn so với Đơn Hàng Lâu Bền.

Đối với Canada, thời điểm 19g30 là thời điểm quốc gia này công bố đến 2 báo cáo quan trọng, bao gồm Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – CPI – và Doanh Số Bán Lẻ – Retail Sales. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng là một công cụ đo lường mức độ lạm phát thông qua tính toán sự thay đổi giá cả của một số mặt hàng được chọn. Lạm phát có tác động đến chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, vì vậy, sự thay đổi của CPI là quan trọng cho thị trường forex.

Tìm hiểu cách tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường forex với Exness.

Doanh Số Bán Lẻ cho biết tổng giá trị doanh số ở mức độ bán lẻ. Đây là chỉ số đo lường sức mạnh tiêu dùng của người dân. Doanh Số Bán Lẻ tăng là dấu hiệu khả quan cho nền kinh tế. Ngược lại, Doanh Số Bán Lẻ giảm gây tác động tiêu cực. Có 1 điểm giống giữa Doanh Số Bán Lẻ và Đơn Hàng Lâu Bền ở trên là Doanh Số Bán Lẻ còn tạo ra thêm 1 chỉ số kinh tế khác, gọi là Doanh Số Bán Lẻ Lõi – Core Retail Sales. Doanh Số Bán Lẻ Lõi chỉnh là Doanh Số Bán Lẻ nhưng đã loại trừ mặt hàng xe hơi, cũng vì lý do mặt hàng này gây nhiễu do có giá trị lớn và biến động theo mùa.

Như vậy, ngày giao dịch hôm nay nhà đầu tư forex chỉ cần chú ý đến 1 thời điểm là 19g30 vì vào lúc đó, cả 2 quốc gia lớn là Mỹ và Canada đều công bố các chỉ số kinh tế quan trọng.

Hãy bắt đầu Giao dịch Forex cùng nhà môi giới Forex uy tín tại đây.

alternate text for image
Tự tin vào kỹ năng giao dịch của bạn? Mở tài khoản và bắt đầu giao dịch với Exness
OPEN A DEMO ACCOUNT