...
  1. Exness News
  2. Forex Education
  3. Một Số Loại Biểu Đồ Forex Phổ Biến Được Nhiều Trader Sử Dụng
Forex Education

Một Số Loại Biểu Đồ Forex Phổ Biến Được Nhiều Trader Sử Dụng

June 01, 2018
BY Emma Richards

Biểu đồ là người bạn đồng hành thân thiết của bất kỳ Trader nào trong công việc giao dịch hàng ngày trên thị trường Forex.

Trên thị trường Forex hiện nay, có rất nhiều loại biểu đồ được sử dụng để vẽ dữ liệu của giá cho Trader phân tích và giao dịch. Dưới đây là một số loại biểu đồ được sử dụng rộng rãi bởi các Trader toàn cầu.

Biểu đồ dạng đường – Line Chart

Biểu đồ dạng đường (gọi tắt là biểu đồ đường) – line chart – là loại biểu đồ được hình thành bằng cách nối các điểm giá của mỗi phiên giao dịch lại với nhau. Điểm giá có thể là giá mở cửa phiên giao dịch, cao nhất phiên giao dịch, thấp nhất phiên giao dịch hoặc giá đóng cửa phiên giao dịch, hoặc một loại giá quy ước nào đó mà người sử dụng biểu đồ muốn. Phiên giao dịch ở đây cũng tùy thuộc vào lựa chọn của người sử dụng biểu đồ. Có thể chọn 1 phiên giao dịch là 1 tháng, 2 tuần, 3 ngày, 8 giờ, 30 phút…. Nếu Trader sử dụng các hệ thống vẽ biểu đồ tự động, hệ thống sẽ tự vẽ ra biểu đồ đường dựa trên lựa chọn của Trader về loại giá và phiên giao dịch.

Loại giá phổ biến nhất được sử dụng để vẽ biểu đồ đường trên thị trường tài chính là giá đóng cửa phiên giao dịch. Loại phiên giao dịch thường được Trader dùng nhiều là phiên giao dịch theo ngày.

Ví dụ, nếu Trader muốn sử dụng phần mềm MetaTrader 4 để vẽ ra biểu đồ ngày của cặp tiền EURUSD dựa trên giá đóng cửa thì biểu đồ sẽ như sau

charts_vi_line chart

Biểu đồ đường cho cặp tiền tệ EURUSD khung thời gian ngày áp dụng cho giá đóng cửa trên MetaTrader 4 Exness

Tải xuống phần mềm giao dịch MetaTrader 4 để thực hành quan sát biểu đồ tại đây

 

Biểu đồ dạng thanh – Bar Chart

Biểu đồ dạng thanh (gọi tắt là biểu đồ thanh) – Bar Chart – là loại biểu đồ được hình thành từ 4 loại dữ liệu giá quan trọng của một phiên giao dịch nhất định, bao gồm : giá mở cửa phiên giao dịch, giá cao nhất phiên giao dịch, giá thấp nhất phiên giao dịch, giá đóng cửa phiên giao dịch. Trader có thể tùy chọn 1 phiên giao dịch là bất kỳ như 1 tháng, 2 tuần, 3 ngày, 1 giờ… như biểu đồ dạng đường.

Trong cấu tạo của biểu đồ thanh, phần mấu quay về bên trái thanh giá phản ánh mức giá mở cửa phiên giao dịch, phần mấu quay về bên phải thanh giá phản ánh mức giá đóng cửa phiên giao dịch, trong khi đỉnh thanh giá là mức giá cao nhất phiên giao dịch, và đáy thanh giá là mức giá thấp nhất phiên giao dịch.

charts_vi_bar_a

Phiên tăng giá là phiên có giá mở cửa phiên thấp hơn giá đóng cửa phiên.
Phiên giảm giá là phiên có giá mở cửa phiên cao hơn giá đóng cửa phiên.

Có thể thấy số lượng dữ liệu giá mà biểu đồ thanh phản ánh là phong phú hơn so với biểu đồ dạng đường đã đề cập bên trên.

charts_vi_bar_b

Biểu đồ dạng thanh cho cặp tiền tệ EURUSD khung thời gian 1 ngày trên MetaTrader 4 của Exness

 

Biểu đồ dạng nến – Candlestick chart

Biểu đồ dạng nến (gọi tắt là biểu đồ nến) – candlestick chart – là loại biểu đồ cũng ghi nhận 4 loại giá quan trọng của một phiên giao dịch là giá mở cửa phiên, giá cao nhất phiên, giá thấp nhất phiên, giá đóng cửa phiên, tương tự như biểu đồ dạng thanh. Cũng như biểu đồ đường và biểu đồ thanh, thời gian cấu thành phiên giao dịch là do Trader tùy chọn.

Điểm khác của biểu đồ nến so với biểu đồ thanh là biểu đồ nến có 1 thân nến được hình thành bởi giá mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch, và bóng trên cùng bóng dưới nến được tạo bởi mức giá cao nhất và thấp nhất phiên giao dịch.

charts_vi_candlestick_a

Phiên tăng giá là phiên có giá mở cửa phiên thấp hơn giá đóng cửa phiên.
Phiên giảm giá là phiên có giá mở cửa phiên cao hơn giá đóng cửa phiên
Màu sắc của thân nến do Trader tùy chọn

charts_vi_candlestick_b

Biểu đồ dạng nến cho cặp tiền tệ EURUSD khung thời gian 1 ngày trên MetaTrader 4 của Exness

Trong số hàng loạt các loạt biểu đồ được sử dụng để ghi lại dữ liệu giá, giúp Trader phân tích và ra quyết định đầu tư, 3 loại biểu đồ gồm biểu đồ dạng đường (line chart), biểu đồ dạng thanh (bar chart) và biểu đồ dạng nến (candlestick chart) là được sử dụng rộng rãi hơn cả.

Mở tài khoản giao dịch Forex để cùng khám phá các loại biểu đồ được Trader toàn cầu rất hay sử dụng.

alternate text for image
Tự tin vào kỹ năng giao dịch của bạn? Mở tài khoản và bắt đầu giao dịch với Exness
OPEN A DEMO ACCOUNT