...
  1. Exness News
  2. Forex News VI
  3. Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Mỹ Và Dữ Liệu Việc Làm Canada Là Các Báo Cáo Kinh Tế Không Thể Bỏ Qua Hôm Nay
Forex News VI

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Mỹ Và Dữ Liệu Việc Làm Canada Là Các Báo Cáo Kinh Tế Không Thể Bỏ Qua Hôm Nay

August 23, 2018
BY Emma Richards

Dữ liệu kinh tế Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ cùng với dữ liệu việc làm là các báo cáo quan trọng nhất được công bố trong ngày giao dịch cuối tuần hôm nay. Dự kiến nhiều biến động sẽ được tạo ra cho đồng USD và CAD.

Không bao giờ bỏ lỡ các thông tin / báo cáo / sự kiện Forex quan trọng nữa với Lịch sự kiện cho thị trường forex.

Cùng vào thời điểm 19g30, cả Mỹ và Canada đều sẽ công bố các dự quan trọng của họ. Đối với Mỹ, đó là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ – US Nonfarm Payrolls – hay còn được gọi tắt là NFP và Nonfarm. Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ gồm có 3 thành phần quan trọng là (1) Thay đổi việc làm phi nông nghiệp Mỹ – Nonfarm Employment Change, (2) Tỷ Lệ Thất Nghiệp – Unemployment Rate, (3) Thu Nhập Bình Quân Theo giờ – Average Hourly Earnings. Đây được xem là dữ liệu kinh tế quan trọng nhất của nền kinh tế hiện nay. Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp Mỹ phản ánh số lượng việc làm được tạo ra trong tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp. Tỷ Lệ Thất Nghiệp cho biết số lượng người lao động chưa tìm kiếm được việc làm trong tháng qua. Thu Nhập Bình Quân Theo Giờ cho biết mức thay đổi số tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động. Nếu số việc làm và thu nhập bình quân tăng, điều này tác động tích cực đến nền kinh tế và qua đó là đồng USD. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng, nó tác động tiêu cực đến đồng USD. Dự đoán của các chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp kỳ này có thể là không đổi so với kỳ trước đó, giữ nguyên lần lượt ở mức 0.3% và 3.8%, trong khi số lượng việc làm có thể tăng trưởng thấp hơn kỳ trước, chỉ đạt +195k so với +223k.

Cùng mở tài khoản luyện tập để thử nghiệm giao dịch forex và tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính toàn cầu.

Dữ liệu kinh tế được Canada công bố cùng giờ bao gồm Thay Đổi Việc Làm – Employment Change – và Tỷ Lệ Thất Nghiệp – Unemployment Rate – và Cán Cân Thương Mại – Trade Balance. Các chỉ số kinh tế này phản ánh tình trạng việc làm, tình trạng thất nghiệp và tình hình thương mại của Canada. Đối với Thay Đổi Việc Làm, con số càng lớn sẽ càng tốt cho nền kinh tế Canada và đồng CAD. Đối với Tỷ Lệ Thất Nghiệp, con số càng nhỏ sẽ càng tốt. Đối với Cán Cân Thương Mại, con số càng lớn là càng tốt. Đồng CAD dự kiến sẽ có nhiều biến động tại thời điểm công bố thông tin.

Như vậy, vào thời điểm 19g30 tối nay, nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và Canada sẽ cùng được công bố và có thể đồng USD và CAD có nhiều biến động mạnh.

Tìm hiểu cách tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường forex với Exness.

{{cta(‘076308d0-1fb9-4cfd-a927-8afe25781add’)}}

alternate text for image
Tự tin vào kỹ năng giao dịch của bạn? Mở tài khoản và bắt đầu giao dịch với Exness
OPEN A DEMO ACCOUNT