...
  1. Exness News
  2. Forex News
  3. การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ขาขึ้น ลง หรือ sideway
Forex News

การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ขาขึ้น ลง หรือ sideway

August 23, 2018
BY Emma Richards

สภาวะในตลาด Forex แบ่งเป็น 3 รูปแบบหลักคือ

  1. ขาขึ้น Up Trend
  2. ขาลง Down Trend
  3. แนวนอน Side Way

ในเทรนด์ขาขึ้นจะถูกกำหนดโดย Higher Highs (HH) คือราคาสูงสุดครั้งใหม่

ในเทรนด์ขาลงจะถูกกำหนดโดย Lower Lows (LL) คือราคาต่ำสุดครั้งใหม่

หากสามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้ว่าอยู่ในช่วงไหน ก็จะส่งผลให้โอกาสในการทำกำไรเพิ่มขึ้น รวมถึงการเข้า Order ตามเทรนด์ก็จะทำให้ปลอดภัยต่อการลงทุน และลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

ยกตัวอย่างเช่น

หากเป็นเทรนด์ขาขึ้นควรเล่น Buy เพราะถ้ากราฟสวิงตัวลงมาพักตัวตรงแนวรับ ก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม

หากเป็นเทรนด์ขาลงควรเล่น Sale เพราะถ้ากราฟสวิงตัวขึ้นไปพักตัวตรงแนวต้าน ก็จะดีดตัวกลับลงมาตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิม

หากเป็น Side Way สามารถเล่นได้ทั้ง Buy และ Sale แต่ควรหาจุดเข้าที่เหมาะสมไม่ควรเล่นกลางเทรนด์ และหาจุด Cute Loss รอไว้ทุกครั้งที่เข้า Order

ตัวอย่างภาพ เทรนด์ขาขึ้น Up Trend

สังเกตว่าราคาจะสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างภาพ เทรนด์ขาลง Down Trend

สังเกตว่าราคาจะต่ำสุดจะต่ำลงเรื่อยๆ

ตัวอย่างภาพ เทรนด์แนวนอน Side Way

สังเกตว่าราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบ แนวรับ Support และแนวต้าน Resistance ทำให้ง่ายต่อการทำกำไร

เมื่อแท่งเทียนชนแนวรับให้เข้า Order Buy และปิด Order ตรงเส้นแนวต้าน

เมื่อแท่งเทียนชนแนวต้านให้เข้า Order Sale และปิด Order ตรงเส้นแนวรับ

alternate text for image
آیا به مهارت های تجاری خود اطمینان دارید؟ یک حساب باز کنید و معامله را با Exness شروع کنید
OPEN A DEMO ACCOUNT